Sơ lược về nông nghiệp hữu cơ

Ta thường nghe nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm organic hay sản phẩm BIO chuẩn Châu Âu, rất tốt này nọ lọ chai. Vậy mình sẽ thắc mắc sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chuẩn Châu Âu là cái gì, vì sao nó tốt. Thông tin này có rất nhiều, cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh... nhưng cũng có lúc "làm biếng" hoặc "mình biết nó mà nó không biết mình" hay là "đọc tiếng Việt cho nó nhanh (giống mình ☺ hihi)" nên hôm nay mình tham khảo từ trang Liên minh Châu Âu về SẢN PHẨM HỮU CƠ BIO CHUẨN CHÂU ÂU, mình không dịch hết nguyên bản vì có những chỗ dùng từ chuyên môn, theo mình chỉ cần kiến thức phổ thông là đủ nên vừa dịch vừa tóm tắt. Mọi người cùng đọc với mình nha.

Trước khi đi vào dịch văn tự dài dòng giải thích tỉ mỉ thì mình túm lại cái cho ngắn gọn trước.
Theo quy định hữu cơ của EU:
➡️Không có thuốc trừ sâu tổng hợp hóa học;
➡️Không có phân bón hóa học;
➡️Không có công nghệ di truyền.

Bây giờ mình đi vào phần chính

Mục tiêu của canh tác hữu cơ là gì? Canh tác hữu cơ là một phương pháp sản xuất thực phẩm sử dụng các chất và quy trình tự nhiên. Nói cách khác, canh tác hữu cơ hạn chế tác động xấu đến môi trường.

Các quy định về nông nghiệp hữu cơ của Liên minh Châu Âu nhằm xác định một cấu trúc rõ ràng cho việc sản xuất các sản phẩm hữu cơ trên toàn EU. Mục đích là để đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm hữu cơ đáng tin cậy đồng thời cung cấp một thị trường công bằng cho các nhà sản xuất, phân phối và kinh doanh.

Mỗi quốc gia thành viên EU chỉ định cơ quan kiểm soát chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra các nhà điều hành trong chuỗi thực phẩm hữu cơ. Các nhà sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm hữu cơ phải đăng ký với cơ quan quản lý địa phương trước khi họ có thể tiếp thị các sản phẩm thực phẩm của mình là sản phẩm hữu cơ.
Sau khi trải qua quá trình kiểm tra, kiểm soát, họ nhận được giấy chứng nhận xác nhận sản phẩm của họ đạt tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ.
Tất cả các nhà khai thác phải được các cơ quan kiểm soát kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo rằng họ tiếp tục tuân thủ các quy tắc.
Các sản phẩm thực phẩm hữu cơ nhập khẩu cũng phải tuân theo các quy trình kiểm soát để đảm bảo rằng chúng đã được sản xuất và vận chuyển phù hợp với các nguyên tắc áp dụng cho sản xuất hữu cơ.

Biểu trưng (logo) hữu cơ giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết các sản phẩm hữu cơ. Logo chỉ có thể được sử dụng trên các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ bởi cơ quan đã được phê duyệt hoặc cơ quan kiểm soát. Chứng nhận này xác nhận rằng chúng đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về sản xuất, vận chuyển và lưu trữ.

Nông nghiệp hữu cơ
Logo của sản phẩm hữu cơ...
Còn tiếp. Mình sẽ giành thời gian làm tiếp bài "Sản phẩm, thực phẩm hữu cơ, organic, Bio". Mọi người chờ xem nhé.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến